EDV 2017 को नतिजा प्रकाशित

नतिजा हेर्न आफ्नो Conformation No, DOB र पुरा नाम सहित ई-जोन इन्टरनेशनल प्रा लि मा सम्पर्क राख्नुहोला ।

Phone no: 4483088, 4494072

EDV परिसकेपछी 1st letter processing, Interview processing साथै अमेरिका जने समय सम्मको सम्पूर्ण सेवाहरुको लागि हामीलाई सम्झिनुहोस ।

EDV परिसकेपछी 1st letter processing नै Visa success हुने नहुने माध्यम भएकोले अनुभव नभएको संस्थाबाट प्रोसेस नगरि ई-जोन बाटै गर्नु हुन आग्रह गर्दछौं ।

यो link बाट नतिजा आफै हेर्न सक्नु हुन्छ ।
https://www.dvlottery.state.gov/ESC/

Follow Us
Send me TIPS for DV 2017