अमेरिका जाने चिठ्ठा DV 2016 इ-जोनबाटैभर्नुहोस् किनकि,

  • नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको DV भर्ने संस्था भएकोले
  • गुणस्तरीय सेवाको लागि विश्वविख्यात ISO 9001:2008 मान्यता प्राप्त भएकोले
  • १३ बर्षको सेवाअवधिमा ५२२५ जनालाई DV पारिसकेकोले
  • DV परिसकेपछि अमेरिकी सरकारको आधिकारिक निर्देशन बमोजिम मात्र कन्सल्टेन्सी प्रदान गर्ने नेपालको एकमात्र संस्था भएकोले
  • इ-जोनबाट DV परेका र १०+२ पास भएका सबैलाई (१००%) भिसा दिलाउन सफल भएकोले

 

अमेरिका जाने चिठ्ठा (DV -2016)

बिगत १३ बर्षमा ५२२५ जनालाई DV पार्न सफल, अब तपाईंको पालो…

DV 2016 Nepal

DV 2016 News

Latest News About DV 2016

अमेरिका जाने चिठ्ठा DV 2016 इ-जोनबाटै भर्नुहोस्

| |

अमेरिका जाने चिठ्ठा DV 2016 इ-जोनबाटैभर्नुहोस् किनकि, नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको DV भर्ने संस्था भएकोले गुणस्तरीय सेवाको लागि विश्वविख्यात ISO 9001:2008 मान्यता प्राप्त भएकोले १० बर्षको सेवाअवधिमा ३२०० जनालाई DV पारिसकेकोले DV परिसकेपछि अमेरिकी... READ MORE

DV 2016 Advance Booking Open

| |

DV 2016 Advance Booking Open at e-Zone International. And the online booking of DV 2016 will begin from 1st October till 3rd November (Ashwin 15- Kartik 17). For more Information ; e-Zone International... READ MORE