DV 2016 का विजेताहरुलाई हार्दिक बधाई ।

DV-2016 का विजेताहरुलाई DV परिसकेपछि 1st Letter Processing का लागि चाहिने कागजातहरु (सबै जनाको पासपोर्ट अनिवार्य)

 

For Main Applicant

 1. Confirmation Number
 2. Citizenship and Passport
 3. Running Email Address & Permanent address
 4. Citizenship or passport of Father & Mother
 5. Academic certificates ( Transcript & Character of all completed Level)
 6. Training Certificates related with education & experience only. (if applicable)
 7. Experience letter of all jobs. (If applicable)
 8. Married Certificate compulsory (if married after DV form fill up time)
 9. Address details of any US Citizen
 10. Living address in details from 16 year to till date. If applicant is living in foreign for more than 12 months, be sure you can collect police report.
 11. Embassy address where you want to process your interview. (if living in foreign country)
 12. Military details (if worked/working in military services)
 13. If you have already visited US, provide location, visa type and A number and from-to (time Span)
 14. If any mistake or problems please share with us.

For Spouse

 1. Citizenship & passport
 2. Citizenship or passport of father & mother
 3. Academic certificates ( Transcript & Character of all completed Level)
 4. Training Certificates related with education & experience only. (if applicable)
 5. Experience letter of all jobs. (If applicable)
 6. Living address in details from 16 year to till date. If applicant is living in foreign for more than 12 months, be sure you can collect police report.
 7. Military details (if worked/working in military services)
 8. If you have already visited US, provide location, visa type and A number and from-to (time Span)

For Children

 1. Passport and citizenship or birth registration
 2. Academic certificates ( Transcript & Character of all completed Level)
 3. Living address in details from 16 year to till date. If applicant is living in foreign for more than 12 months, be sure you can collect police report
 4. If you have already visited US, provide location, visa type and A number and from-to (time Span)

The End

Contact us:

DV 2016 - e-Zone International Pvt. Ltd.

e-Zone International Pvt. Ltd.

New Baneshwor, Kathmandu

Opposite of BICC West Gate No.2

GPO Box No. 1213,

Phone: 977-1-4483088, 4494072, 2002464

Hours: Sun-Friday: 10am – 6pm

URL: www.ezone.com.np

 

for dv 2016 winners

Latest News About DV 2016

DV 2016 Result सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

| |

DV 2016 को नतिजा यहि मिति २०७२ साल बैशाख २२ गते राती १० बजे प्रकाशित भएको हुँदा आफ्नो नतिजा थाहा पाउन बैशाख २३ गते पछि इ-जोन इन्टरनेशनल को कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ।... READ MORE

अमेरिका जाने चिठ्ठा DV 2016 इ-जोनबाटै भर्नुहोस्

| |

अमेरिका जाने चिठ्ठा DV 2016 इ-जोनबाटैभर्नुहोस् किनकि, नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको DV भर्ने संस्था भएकोले गुणस्तरीय सेवाको लागि विश्वविख्यात ISO 9001:2008 मान्यता प्राप्त भएकोले १० बर्षको सेवाअवधिमा ३२०० जनालाई DV पारिसकेकोले DV परिसकेपछि अमेरिकी... READ MORE