DV Lottery के हो ?

dv-lottery-2018-nepal-what-is-dv

The Diversity Immigrant Visa Program (DV Program) makes up to 50,000 immigrant visas available annually, drawn from random selection among all entries to individuals who are from countries with low rates of immigration to the United States. The DV Program is administered by the U.S. Department of State (DOS). 

– United States Citizenship and Immigration Services

EDV 2017 को नतिजा प्रकाशित

नतिजा हेर्न आफ्नो Conformation No, DOB र पुरा नाम सहित ई-जोन इन्टरनेशनल प्रा लि मा सम्पर्क राख्नुहोला ।

Phone no: 4483088, 4494072

EDV पेरिसकेपछी 1st letter processing, Interview processing साथै अमेरिका जने समय सम्मको सम्पूर्ण सेवाहरुको लागि हामीलाई सम्झिनुहोस ।

1st letter processing नै Visa success हुने नहुने माध्यम भएकोले जुनसुकै संस्थाबाट प्रोसेस नगरि ई-जोन बाटै गर्नु हुन आग्रह गर्दछौं ।

यो link बाट नतिजा आफै हेर्न सक्नु हुन्छ ।
https://www.dvlottery.state.gov/ESC/

Follow Us
Send me TIPS for DV 2018